1 Samuel 17:21 - "For Israel and the Philistines had put the battle in array, army against army."

JoomVerses by: TerryWCarter.com

Valentīndiena.

 

  “Liec mani kā zīmogu pār savu sirdi, kā zīmogu uz savas rokas;

Jo mīlestība ir stiprāka par nāvi;

Greizsirdība ir nežēlīga kā kaps.

Mīlestība deg kā nedzēšama uguns, kā varena, spēcīga liesma.

Nekādi ūdeņi to nespēj apdzēst;

Upes to nespēj aizskalot prom.

Un pat, ja kāds par to atdodu

Visu savu namu;

Ja kāds atdotu par mīlestību visu, kas tam ir,

To visi nonicinātu vienalga... “

(Augstā Dziesma 8:6-7).

 

Valentīdiena ir diena, kuru daudzi svin. Daži vairāk, daži mazāk, tomēr būs arī tādi, kas šo dienu nesvin. Svinēt vai nesvinēt, tas lai paliek katra personīgā izvēle. Netiesāsim ne tos, kas svin, ne tos, kas nesvin. (Mt.ev.7:1; Mk.ev.6:37; Rom.2:1).

 

Tikai šo mīlestību, kura tik ļoti tiek izcelta, uz kuras tiek likts tik ļoti liels uzsvars tieši Valentīndienā, vajadzētu izrādīt katru dienu. Jo Dievs pavēl mīlēt vienam otru ar dziļu mīlestību un audzēt šīs jūtas savā sirdī katru dienu. Ne tikai svētdienās vai speciālās dienās, kā šī.

 

Jo Viņš, visa, ko redzat, jūtat, dzirdat, sataustāt un zināt, Radītājs; -

 

jo Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka atdeva par to Savu vienīgo,  mīļoto Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvi. (Jņ.ev.3:16; Rom.5:8). Un, ja Dievs atdeva Savu mīļoto Dēlu par jums, tad kā gan Viņš tagad jums nedos visas citas labas lietas (kas ir tik nenozīmīgas salīdzinājumā ar Dieva upuri) pēc kā jūsu sirds kāro? (Rom.8:32).

 

Tāpat sirdi sildošu un dvēseli glāstošu mīlestību tiem, kas to grib. Dievs apmierinās visas jūsu vajadzības Jēzū Kristū saskaņā ar Savām pārsteidzošajām pārbagātībām debesīs, ne saskaņā ar šīs pasaules sistēmu un likumiem. (Filip.4:19).

 

Supernaturāli, tikai tā, kā Viņš to var, Viņš svētīs jūs ar dažādām svētībām; un jūs būsiet svētīti tā, ka visās lietās, katrā laikā, saņemot visu, kas jums vajadzīgs, jūs pārplūdīsiet ar saviem neskaitāmajiem, labajiem darbiem pret citiem. Jūs būsiet balsts visiem, kas lūdz jums palīdzību, tā izrādot Dieva mīlestību. (2.Korint.9:8). Jo Dievs savā varenībā un mīlestībā pret jums ir spējīgs darīt daudz vairāk nekā to vien, ko jūs vēlaties un iedomājaties saskaņā ar Viņa spēku, kas darbojas jūsos… (Efez.3:20). Tā, lai mīlestībā viss tiktu izdarīts jūsu labā, bet par slavu, un godu Viņam. Tā, ka Viņa Vārds tiktu mīlēts, slavināts un manisfestēds pa visu pasauli.

 

Tagad, tieši tāpēc, ka Dievs ir mīlestība un mīlēja mūs pirmais vēl tad, kad bijām bezcerīgi grēcinieki, Dievs nodemonstrēja Savu mīlestību pret mums šādi:

 

“par mums, grēciniekiem esot (ne par labiem un dievbijīgiem), Kristus nomira mūsu labā. (Rom.5:8).

 

Viņš piedeva mums visus grēkus un izglāba no tumsas valstības, kurā visi bijām (un vēl tagad ir visi tie, kas dzīvo bez Kristus mīlestības, bet gan paši par sevi), un ieveda mūs Sava Dēla Valstībā, kuru Viņs bezgalīgi mīl; kurā mēs esam izglābti un kurā mums (jau) ir piedošana par grēkiem; lai mēs tagad spētu un varētu mīlēt viens otru ar visu sirdi un dvēseli katru dienu. (Kolos.1:13).

 

Ne tikai Valentīndienā mums jāmīl ar izteiktāku mīlestību, lielāku laipnību un augstāku kaislību, bet katru dienu tā, ka esam gatavi atdod dzīvi par mīļotajiem. Jo nav lielākas mīlestības par to, kad kāds ir gatavs atdod savu dzīvību par savu draugu.’ (Jņ.ev.15:13). To arī Jēzus izdarīja mūs mīlot un mūsu labā.

 

Visi ir saņēmuši komandu: “Un tev būs Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka. Šis ir augstākais bauslis! Otrs ir – mīli savu tuvāko kā sevi pašu! “ (Mk.ev.12:30-31; 5.Moz.gr.6:5).

 

Visi cēlie un labie (desmit) Baušļi tiek piepildīti un "nobāl" šo komandu priekšā.

 

Bet nav tāda cilvēka, kas spētu piepildīt šo Dieva doto komandu. Jo, ja mēs kādu mīlam tik ļoti - no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka – tad mēs visu laiku vēlamies būt tās personas klātbūtnē, runāt ar to, pieskarties, zināt domas un just to visu laiku; un nekad nedomāt par savu labumu. Kritušais cilvēks nav spējīgs uz tādu mīlestību pret Dievu. Bet atkal jāsaka – Jēzus to izdarīja mūsu vietā. Viņš Dievu Savu Tēvu mīlēja kā pavēlēts tā, ka tagad tie, kas tic, var droši dzīvot mierā paļaujoties uz Kristu, kā vienīgo personīgo Glābēju,- ja tā var teikt, tad savu pirmo, vienīgo un vissvarīgāko Valentīnu.

 

 

Tāpēc neuztraucieties un neesiet pārsteigti, kad jūsu sirdis alkst pēc pasaulīgās mīlestības un pasaulīgām lietām vairāk, nekā pēc Dieva. Dievs mums deva jūtas, vēlmes un ilgas pēc skaistuma. Vienkārši turiet Jēzu savā priekšā un dzīvojiet Viņa gaismā tā, lai Viņa asinis attīra jūs nepārtraukti. Dzīvojiet Viņa gaismā, jo Viņš ir Gaisma (1.Jņ.v.1:6-7). Un lai Viņa mīlestība spīd pār jums.

 

 

Mūsu, cilvēku, mīlestība mūsu sirdīs ir greiza un uz sevi centrēta. Mēs vairāk domājam par sevi, lai mums ir labi, lai patīk utt. But, ja un kad Dieva mīlestība tiek ielieta mūsu sirdīs caur Viņa Svēto Garu, kas mums ir dots, (Rom. 5:5), mēs tikai tad spējam kļūt patiesi mīloši. Un spējam mīlēt nesavtīgi visus, pat nemīlamos.

Tāpēc, “Dārgie draugi, mīlēsim viens otru nesavtīgi (gan Valentīndienā, gan vienmēr), jo mīlestība nāk no Dieva. Katrs, kas mīl, ir piedzimis no Dieva un zina Dievu.” (1.Jņ.v.4:7).

Un šī ir Jēzus komanda (BAUSLIS):

 

“mīliet viens otru,  kā ES ESMU mīlējis jūs!” (Jņ.ev.15:12.

 

Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir lapna. Tā neskauž, tā nelielās, tā nav lepna un augstprātīga. Tā nepazemo un nepazemina citus. Tā neceļ sevi, tā nav egoistiska. Tā nav viegli sadusmojama. Tā nav ļauntaminīga, tā neglabā netaisnības un pārinodarījuma atmiņas. Mīlestība nepriecājas par ļauno, bet gavilē par patiesību. Mīlestība vienmēr sargā, tā vienmēr tic, tā vienmēr cer un vienmēr iztur. MĪLESTĪBA NEKAD NECIEŠ NEVAIKSMI, NEPIEVIĻ, NEPĀRTRŪKST, NEPASLIKTINĀS, NEIZGAIST….

 

Tagad, ja vēlaties palasīt mīlestības stāstu starp diviem cilvēkiem, kas mīl un, karsti alkst viens otra, tad palasiet Salamana Augsto Dziesmu. Jeb pareizāk būtu teikt “Visu Dziesmu Dziesmu.” Šī Bībeles grāmata stāsta par romantiskām attiecībām, kas kulminē ar laulībām. Turpina par laulāto dzīvi, kura sabrūk; tomēr beigās abi atkal sanāk kopā pārliecināti par savu mīlestību vairāk nekā jebkad.

 

Tie, kas jau ir dziļākās (ne laika ziņā ilgākās) attiecībās ar Dievu, saskatīs Kristu kopā ar savu līgavu (Viņa cilvēkiem). Kristus bezgalīgo mīlestību pret savu līgavu un to, kā Viņš atnāks atkal, un Viņš ar Savu līgavu tiks savienoti uz mūžīgiem laikiem.

Daži fragmenti:

 

Viņa: Lai viņš skūpsta mani ar savas mutes skūpstiem,

jo tava mīla reibina daudz varāk nekā vīns.

Tavs katrs vārds kā smarža izlijusi….

Viņš: Tavi vaidziņi ir mīlīgi un brīnišķi

Auskariem segti,

Tavs kakls greznojas ar dārgakmenu virknēm.

Mēs tev darināsim auskarus no zelta ar sudrabiņiem iekaltiem….

Cik burvīga tu esi, mana mīļā!

Cik brīnišķīga

Tavas acisir  kā dūjai….

Viņa: Ak, cik skaists tu esi, mans mīļākais!
Ak, cik apburošs tu esi!
Sulīgs zaļumi ir mūsu baldahīnu gulta;
Cedars ir stari pār mūsu gultu
priedes ir spāres mūsu guļamistabā.

Viņa: Es esmu Šāronas roze,

Pakalnu lilija.

Viņš: kā lilija starp ērkšķiem,

Ir mana mīļotā starp citām jaunām sievietēm.

Cik brīnišķīga tu esi, mana dārgā!

O, cik brīnišķīga…..”

 

Šie ir tikai daži panti ņemti no šā kaisles pilnā mīlestības stāsta, kuru Dievs uzrakstīja mums. Dievs radīja visas sajūtas kādas vien mums ir. Tāpēc dzīvojiet saskaņā ar Viņa Vārdu un meklējiet Viņu, lūdziet Viņam atbildes….

Un nonākuši Viņa, Kristus rokās, izbaudiet dzīvi! Bez Kristus pasaulīgā mīlestība ir tukša. No sākuma gan uzliesmo, bet pēc tam ir tikai pieradums un samierināšanās, pat ar slikto. Tādu mīlestību, kādu katrs cilvēks vēlas, var saņemt tikai no Dieva mītot Viņa paspārnē. Un tikai dzīvojot pēc Viņa komandām, - cilvēkam Valentīndiena ir iespējama katru dienu.

 

“Ēd, draugs, un dzer!

Dzer brīvi, oh katrs, kas mīl!

 

Lai svētīta un mīlestības piepildīta ir jums ŠĪ DIENA, un visas citas dienas. Svētīti lai ir visi, kas mīl ŠODIEN un vienmēr; un lai jūsu mīlestība aug tādā mīlestībā, kas pārpludina visu.

Visiem, kas ŠODIEN lasīja, kas ir Dieva mīlēti un saukti (caur ticību, ne darbiem) būt par Viņa svētajiem: žēlastība un miers visiem jums no Dieva un Tēva un Kunga Jēzus Kristus. (Rom.1:7).

 

 

Mīlestībā mēs visi dzimuši,

Mīlestībai radīti, mīlestības alkstoši.

No sava pirmā dzīves mirkļa

mīlestības paģēroši….

Tāpēc mīlēsim kamēr spējam,

Un kā vēl nekad.

Mīlēsim, pat, ja sāp…